پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فاضل ، جواد ، 1293 - 1340.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جواد فاضل؛ فاضل لاریجانی ، جواد