پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابو علی فارسی ، حسن بن احمد ، 288 - 377ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حسن بن احمد فارسی؛ فارسی فسوی ، حسن بن احمد؛ فسوی بغدادی ، حسن بن احمد

مشخصات فردی

نام: حسن

نام پدر: احمد بن عبدالغفار

لقب وکنیه: فارسی، فسوی، بغدادی، ابوعلی

تاریخ ومحل تولد: 288ق، فسا

تاریخ ومحل وفات: 377ق، بغداد

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

نحوی

استادان

زجاج، ابوبکرسراج

شاگردان

ابن جنی، علی بن عیسی ربعی

سفرهای علمی

بغداد سال307ق، طرابلس، حله

آثارعلمی

الحجه، الایضاح، التکمله، تذکرة ابوعلی، ابیات الاعراب، و...

منابع

  • سیراعلام النبلاء
  • کشف الظنون
  • هدیةالعارفین
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین