پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «جعفری ، داود بن قاسم ، -261ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو هاشم الجعفری ،داود بن قاسم؛ داود بن القاسم الجعفری؛ داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب