پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «صیدلانی ، محمد بن داود ، -427ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوبکر الصیدلانی ، محمد بن داود؛ داودی ، محمد بن داود؛ محمد بن داود بن محمد المروزی

مشخصات فردی

نام: محمد

نام پدر: داود بن محمد

لقب وکنیه: صیدلانی، مروزی، داودی، ابوبکر

تاریخ وفات: 427ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه، محدث

آثارعلمی

شرح مختصر المزنی، شرح فروع ابن الحداد

منابع

  • معجم المؤلفین
  • طبقات الشافعیة (اسنوی)
  • الانساب
  • طبقات الشافعیة الکبری (سبکی)