پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کرمانی ، احمد بن عبد الله ، - 412ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حجة العراقین؛ حمید الدین احمد بن عبد الله کرمانی؛ داعی کرمانی ، حمید الدین احمد بن عبدالله

مشخصات فردی

نام: احمد

نام پدر: عبدالله

لقب وکنیه: کرمانی، حمیدالدین، داعی، حجةالعراقین، صادق مأمون

تاریخ ومحل تولد: 352ق، قاهره

تاریخ ومحل وفات: 412ق، ایران

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فیلسوف

سفرهای علمی

ایران، سال408ق

آثارعلمی

مجموعه رسائل سیزده گانه، راحةالعقل

زندگی سیاسی واجتماعی

ازرهبران اسماعیلیه، داعی الدعاة حاکم فاطمی مصر

منابع

  • الاعلام
  • معجم المؤلفین
  • دائرة المعارف تشیع