عملکردها

انصاری ،مرتضی بن محمد امین،1214-1281ق.

از دانشنامه علوم اسلامی

(تغییرمسیر از انصارى ،مرتضى بن محمد امین،1214-1281ق.)
از واژه «انصاری ،مرتضی بن محمد امین،1214-1281ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شیخ انصاری؛ شیخ مرتضی الانصاری؛ شیخ مرتضی انصاری

مشخصات فردی

نام: مرتضی

نام پدر: محمد امین بن شمس الدین

لقب: شیخ انصاری، انصاری، خاتم الفقهاء والمجتهدین

تاریخ و محل تولد: 1214 ق ، دزفول

تاریخ و محل وفات: 1281ق ، نجف اشرف، صحن مقدس مرتضوی

زندگی علمی و فرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی ، اصولی

استادان

شیخ محمد امین (پدر) ، شیخ حسین انصاری (عمو) ، سید محمد مجاهد، شریف العلماء مازندرانی، شیخ موسی کاشف الغطاء، شیخ علی کاشف الغطاء، ملا احمد نراقی

مشایخ اجازه روایت

حاج ملا احمد نراقی، سید صدر الدین عاملی، شیخ محمد سعید دینوری

شاگردان

شیخ ابراهیم آل صادق، سید محمد ابراهیم بهبهانی، شیخ ابراهیم خوئینی، میرزا محمد حسن شیرازی ، حاج میرزا ابراهیم خوئی، آخوند خراسانی، میرزا ابراهیم علوی سبزواری، سید جمال الدین اسد آبادی، شیخ ابراهیم قفطان، میرزا حبیب الله رشتی، شیخ مولا ابراهیم قمی، ملا حسینعلی همدانی ، سید ابوتراب قزوینی (معروف به سکاکی) ، میرزا محمد آشتیانی، سید میرزا ابوالحسن رضوی، سید میرزا ابوالحسن سبزواری، شیخ ابوالقاسم انصاری دزفولی، سید ابوالقاسم خوانساری، وبیش از400نفردیگر

آثار علمی

کتاب رسائل (معروف به فرائد الاصول) ، کتاب المکاسب، کتاب الصلاة، کتاب الطهارة، اثبات التسامح، الارث، التقیه، التیمم الاستدلالی، الخمس، الرضاع، الزکاة، المواسعةوالمضایقة، رسالةفی لا ضررولاضرارفی الاسلام، کتاب الرجال

سفرهای علمی

کربلا در محضر سید محمد مجاهد و شریف العلماء، کاشان در محضر ملا احمد نراقی، نجف در محضر شیخ موسی کاشف الغطاء، شیخ علی کاشف الغطاء، بروجرد، اصفهان در محضر حجة الاسلام شفتی

زندگی سیاسی واجتماعی

بزرگترین مرجع تقلیدشیعه پس ازصاحب جواهرمدت 15سال، دارای ابتکاروخلاقیت درفقه واصول

منابع

  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • دائرةالمعارف تشیع
  • ریحانةالادب
  • گلشن ابرار