پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

أجزای حرام گوشت، احکام نجاسات، پر

وابسته

پرنده نجاست خوار

منابع

  • الفقه جلد 76 : صفحه 66