پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

پرنده، حیوان نجاست خوار

اخص

مرغ نجاست خوار، مرغابی نجاست خوار

وابسته

پر حیوان نجاست خوار، تخم پرنده نجاست خوار، مدفوع حیوان نجاست خوار

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 380
  • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 244
  • المهذب جلد 2 : صفحه 428
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 160
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 318