پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

پختن: پزیدن، طبخ کردن.

از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات و نکاح سخن رفته است.

________________________________________

243

استحاله) ر استحاله (یکی از مطهِّرات است. در برخی موارد تحقّق استحاله محلّ اختلاف واقع شده است، از آن جمله خاک نجسی است که با آتش پخته شده و سفال یا آجر گردیده است. بنابر قول به تحقّق استحاله، سفال یا آجر پاک خواهد بود. 1 در جواز سجده بر گِل پخته مانند آجر و سفال2 و نیز تیمّم بر آن در حال اختیار، اختلاف است. 3

خودداری زن از پخت و پز خانه، نشوز) ر نشوز (به شمار نمی‏رود. 4 فراهم کردن امکانات و وسائل آشپزی برای زن جزء نفقه واجب بر شوهر است. 5

1. جواهرالکلام 414- 413 /8. 2 272- 271 /6؛ العروة الوثقی 3 589 /1. جواهر الکلام 4 130 - 124 /5. تحریر الوسیلة 5 305 /2. جواهر الکلام 335 /31.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 242

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پختن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پزیدن، طبخ

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

پختن ماهی زنده

وابسته

تیمم بر آهک پخته، تیمم بر گچ پخته، تیمم بر گل پخته، خوردن غذای پخته با آتش، خوردن نان پخته از خمیر نجس، دوشاب انگور، سجده بر آهک پخته، سجده بر تربت پخته شده، سجده بر خاک پخته، سجده بر زمین پخته، سجده بر گچ، سجده بر گل پخته، کفاره به غذای پخته

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پختن به زیرصفحه پختن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 242