پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پختن

وابسته

ماهی زنده

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 277