پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان

وابسته

قطع دست و پای محارب ( فقه )، محارب ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 20