پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ماه ( زمان )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شهر ( زمان )، شهور

اعم

سال

اخص

ماه قمری، هفته
به لحاظ ابتداءوانتهاء:
آخر ماه، اول ماه

وابسته

اثبات اول ماه، ختم قرآن در هر ماه، روزه دو ماه، روزه سه روز هر ماه، نذر روزه یک ماه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ماه ( زمان ) به زیرصفحه ماه ( زمان )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 260
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 91، 124، 134