پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ماه ( زمان )

وابسته

آخر ماه، آمیزش شب اول ماه، اثبات اول ماه، عده مطلقه اول ماه، نذر روزه اول رمضان، نماز اوّل ماه، نیمه ماه، وقت نماز اول ماه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اول ماه به زیرصفحه اول ماه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 91، 124، 134