پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آب جاری

اخص

آب نهر بزرگ، آب نهر عادی، آب نهر کوچک

وابسته

انشعاب نهر از آب عمومی، بیع آب نهر، ملکیت آب، نهر

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 184
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 386
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (216-217)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 59
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 561، 571، 585
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 282