پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب نهر

وابسته

نهر عادی

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 59