پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب دادن

وابسته

آب دادن به مؤمن، اطعام اهل تسنن، اهل تسنن ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 190