پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آب دادن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سقی

اعم

احسان ( فقه )، نوشاندن

اخص

آب دادن به اسیر، آب دادن مذبوح، سقایة الحاج
به لحاظ ایمان وکفر:
آب دادن به اهل تسنن، آب دادن به فاسق، آب دادن به کافر، آب دادن به مؤمن

وابسته

اطعام ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آب دادن به زیرصفحه آب دادن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 190
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 130
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 147