پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

پرده: آویزه معروف.

از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات سخن رفته است.

در بطلان یا کراهت نماز درصورت محاذی ایستادن زن و مرد نمازگزار یا جلوتر ایستادن زن از مرد، اختلاف است؛ 1 لیکن درصورتی که بین آنان حایلی همچون پرده وجود داشته باشد، نماز باطل یا مکروه نمی‏باشد. 2

در موارد ذیل نباید حایلی همچون پرده که مانع مشاهده است وجود داشته باشد:

1. بین مأموم و امام جماعت و نیز مأمومی که واسطه اتّصال به امام است مگر آنکه امام مرد و مأموم زن باشد. 3

2. بین میّت و نمازگزار. 4

3. بین آفتاب و چیز نجسی که با آفتاب پاک می‏شود. 5

نماز گزاردن در مقابل تصویر ذی‏روح مانند انسان و حیوان بنابر مشهور مکروه است. 6 کراهت با قرار دادن حایلی مانند پرده بر طرف می‏شود. 7

1. جواهر الکلام 393. 7 383 /8. 6 260/6. 5 60- 59/12. 4 165 -154/13. 3 319. 2 305 - 302 /8.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 252

اصطلاح‌نامه

اعم

پوشش (عین)

اخص

پرده کعبه

وابسته

تصویر بر پرده، حایل بین امام و ماموم، حایل بین مامومین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرده به زیرصفحه پرده/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 252