پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرده

وابسته

بیع پرده کعبه، حصیر مسجد، سرقت پرده کعبه، کعبه، هبه پرده کعبه، وقف پرده کعبه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرده کعبه به زیرصفحه پرده کعبه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 57