پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان

وابسته

دیه پای صحیح، صحیح ( مقابل بیمار )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 12، 136، 279