پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان

وابسته

قطع پای سارق ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 12، 43، 60، 205