پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای زن

وابسته

زوجه ( فقه )، شستن پای زوجه

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 12