پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان

وابسته

تقدم موقف ماموم

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 240