پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب قضاوت، مکروهات

اخص

تولی حکومت بر قاضی، معاملات قاضی
به لحاظ افعال قاضی:
تجارت قاضی، شفاعت قاضی، مشقت بر شهود، مهمانی دادن یکی از متخاصمان
به لحاظ حالات قاضی:
ترش رویی قاضی، قضاوت با مشغله ذهنی، نرم خویی قاضی
به لحاظ مکان:
قضاوت در خانه، قضاوت در مکان موهن

وابسته

استفسار از شاهد مشکوک، دربان، قاضی ( قضاوت )، قضاوت ( فقه )، محرمات قضاوت، مستحبات قضاوت

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 75
 • الفقه جلد 84 : صفحه 119، 129
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 9 : صفحه 114
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 88
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 310
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 243
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 12
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 79
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 255
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 305، 467
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 89، 354
 • فقه القضاء : صفحه 223
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 428
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 495، 496
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 41، 45
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 376
 • معجم فقه الجواهر جلد 5 : صفحه 77
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 50
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 57، 58