پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

حکم و ولایت بر حکم درمفهوم قضاوت نهفته است.

مترادفات

از واژه «قضاوت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعدا، حکومت ( قضا )، فقه القضا، قضا ( قضاوت )، محاکمه ( فقه )

اعم

ولایت ( فقه )

اخص

داوری ( فقه )، قضاوت تقیه‌ای، قضاوت تنفیذی، قضاوت در دعاوی کفار، قضاوت در غیر اموال، قضاوت شورایی، قضاوت فوری
به لحاظ اجتهادقاضی:
قضاوت غیر مجتهد، قضاوت فقیه ( فقه )
به لحاظ احکام خمسه:
قضاوت حرام، قضاوت مستحب، قضاوت مکروه، قضاوت واجب
به لحاظ اذن:
قضاوت بدون اذن امام(ع)، قضاوت به اذن امام ( ع )
به لحاظ حالات قاضی:
قضاوت با مشغله ذهنی، قضاوت در حالت چرت، قضاوت در حالت خستگی، قضاوت در حالت غم
به لحاظ حضورمدعی علیه:
قضاوت حضوری، قضاوت غیابی
به لحاظ رعایت حق:
قضاوت باطل، قضاوت حق
به لحاظ عصرقضاوت:
قضاوت در زمان حضور، قضاوت در زمان غیبت
به لحاظ فضل قاضی:
قضاوت افضل، قضاوت مفضول
به لحاظ قاضی:
قضاوت امام (ع )، قضاوت برادر، قضاوت خنثی، قضاوت سلطان عادل، قضاوت غیر جامع شرایط، قضاوت غیر مقبول شهادت، قضاوت مرد، قضاوت ناشنوا، قضاوت نیابتی، مدعی به
به لحاظ مدعی:
محاکمه افراد کمتر از 18 سال، محاکمه کتابی در محاکم اسلامی
به لحاظ مستندحکم:
قضاوت به استحسان، قضاوت به اقرار، قضاوت به حکم قاضی دیگر، قضاوت به شهادت، قضاوت به شیاع، قضاوت به ظن، قضاوت به علم، قضاوت به قرعه، قضاوت به قسم، قضاوت به قیاس، قضاوت به نوشته
به لحاظ مکان:
قضاوت در خانه، قضاوت در مسجد، قضاوت در مکان موهن
به لحاظ نوع مدعی به:
قضاوت به قسمت، قضاوت در اموال، قضاوت در امور حسبیه، قضاوت در حدود، قضاوت در حق الله، قضاوت در حق الناس، قضاوت در دین، قضاوت در شفعه

وابسته

آداب قضاوت، اجرت قضاوت، احکام قضاوت، اذن خاص، اذن عام، اذن قضاوت، استخلاف قاضی، استعانت از خدا، استعلام از بلد قضاوت، انتخاب ثقه بر قضاوت، انعقاد قضاوت، تحکیم در قضاوت، تسویه بین مسلمان و کافر، تفویض ( واگذاری کار )، جعاله بر قضاوت، حق قضاوت، حکم حکومتی ( فقه )، حکومت ( اداره اجتماع )، حُکم ( حاکم )، خودداری از قبول قضاوت، دادگاه ( فقه )، دعوی ( فقه )، دیوان قاضی، رشوه در قضاوت، شرایط قضاوت، شکایت ( فقه )، قاضی ( قضاوت )، قبول قضاوت، قسم قضائی، کاتب قضاوت، محرمات قضاوت، مدعی ( فقه )، مستحبات قضاوت، مستند حکم قاضی، مقدمات قضاوت، مکروهات قضاوت، منصب قضاوت ( فقه )، موانع قضاوت، نظام قضایی اسلام، نگاه به نامحرم در قضاوت، نوشتن قضاوت، هزینه دادرسی ( فقه )، وجوب قضاوت، وضو برای قضاوت، وظیفه قاضی ( فقه )، وکالت در قضاوت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قضاوت ( فقه ) به زیرصفحه قضاوت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 61
 • الفقه جلد 84 : صفحه 8
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 33 : صفحه 282
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 70
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 293
 • تبصرة المتعلمین جلد 30 : صفحه 102
 • تحریرالمجله جلد 2-2 : صفحه 186
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 404
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 2
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه (7-9)
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 233
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 3، 9، 19، 77، 145، 189، 199، 223، 233، 301، 355، 371، 393، 467
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 3، 81، 325، 353، 377
 • فقه القضاء : صفحه 2
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 152
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 3
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 5
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 8 : صفحه 371
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 325
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 3