پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کلمات قرآن

وابسته

آیه 065 صافات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رؤوس الشیاطین به زیرصفحه رؤوس الشیاطین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.