پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رأی ( نظریه شخصی)» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رای

اعم

بیعت ( فقه )

اخص

رأی غیر معصوم، رأی معصوم