پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رأی ( نظریه شخصی)

وابسته

رأی معصوم