پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب

وابسته

آب گوگرد، آشامیدن آب تلخ

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 258