پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب

وابسته

آب فرات

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 244