پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آخر ما نزل

وابسته

اولین حکم

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 101، 106