پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ولیمه ولادت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ولیمه خُرس

اعم

مستحبات ولادت، ولیمه ( عمل )

وابسته

ولادت ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 136
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 7
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 59
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 310
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 3 : صفحه 553
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 51
  • شرح الازهار جلد 4 : صفحه 103، 104
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 612
  • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه (260-261)
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 296