پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب ولادت ( فقه )، مستحبات ( فقه )

اخص

تحنیک ( باز کردن کام نوزاد )، تراشیدن سر نوزاد روز هفتم، ختنه روز هفتم نوزاد، ریختن گاوشیر در بینی نوزاد، سوراخ کردن گوش نوزاد روز هفتم، غسل نوزاد، نام گذاری نوزاد، ولیمه ولادت
به لحاظ اذان و اقامه:
اذان در گوش راست نوزاد، اقامه در گوش چپ نوزاد
به لحاظ جنس:
ولیمه ختنه پسر
به لحاظ صدقه:
صدقه به وزن موی سر فرزند، صدقه روز هفتم ولادت
به لحاظ عقیقه:
عقیقه ( عمل )، عقیقه روز هفتم

وابسته

مکروهات ولادت، ولادت ( فقه )

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 25 : صفحه 43
 • المراسم العلویة : صفحه 156
 • المهذب جلد 2 : صفحه 260
 • النهایة : صفحه 502
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 258
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 190
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 43
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 310
 • توضیح المسائل : صفحه 480
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 459
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 251، 257
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 227، 228
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 565
 • فقه الرضا : صفحه 239
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 97
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 646
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 197
 • کفایة الاحکام : صفحه 192
 • کلمة التقوی جلد 7 : صفحه 144
 • مختصرنافع : صفحه 246
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 399
 • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 256