پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مکروهات

وابسته

خواب ( فعل ) ( فقه )

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 186