پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پروانه کسب

پروانه کسب: اجازه نامه جهت کسب و کار.

امروزه پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب و کار از اسناد مهم اقتصادی به شمار می‏رود؛ سندی که از سوی مراجع ذی‏صلاح دولتی صادر می‏شود و دارنده آن مجاز به کسب و کار در حرفه‏ای معیّن خواهد بود. عنوان یادشده از عناوین جدید است که در پاسخ به استفتائات به پاره‏ای احکام آن اشاره شده است.

واگذار کردن پروانه کسب و مانند آن به دیگری به صورت رایگان یا در مقابل گرفتن عوض به شرط عدم منع قانونی - بنابر تصرح برخی معاصران - جایز است. 1

بیع پروانه کسب بنابر قول به اینکه مبیع باید عین باشد نه منفعت، صحیح نیست) ر بیع (. چنان‏که اجاره دادن آن صحیح نمی‏باشد؛ از این‏رو بعضی گفته‏اند: واگذار کردن پروانه کسب و گرفتن عوض، هبه مشروط به شمار می‏رود. 2

1. اجوبة الإستفتاءات 2 158 /2. صراط النجاة 519 - 518 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 260

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پروانه کسب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سجل تجاری

اعم

اَسناد ( فقه )

وابسته

بیع پروانه کسب، غصب پروانه کسب

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 260