پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارث، پرداخت دَین

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 223