پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت دَین

وابسته

پرداخت دَین قبل وقت

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 6
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 647
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 4
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 39