پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت دَین، هزینه سال

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 77
  • الفقه جلد 33 : صفحه 338
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 360
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 452