پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرخاش بر ابوین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نهر ابوین

اعم

اذیت ابوین

وابسته

ابوین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 24