پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دیوار

وابسته

دعوی ملکیت پایه دیوار

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 297