پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آمیزش مکروه، پاک کردن

وابسته

خرقه