پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پاکی بین حیض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نقاء بین حیض

اعم

احکام حیض

وابسته

حیض ( فقه )

== منابع ==index.php?catid=50

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 48
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 187
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه (199-200)، (244-246)
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 174