پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

آیه 285 بقره درباره استقامت در راه خدا ، منابع:

آداب روزه داری احوال روزه داران صفحه 298

خُطبه امام حسین علیه السلام در راه کربلا ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 608

تشبیه دنیا به راه مسافر ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 1 صفحه 76

صبر در راه خدا ، منابع:

آداب روزه داری احوال روزه داران صفحه 181

حدیث امام صادق (ع) درباره آداب راه رفتن و تکلیف رونده راه ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 3 صفحه 191

سخاوت امام حسن مجتبی علیه السلام در راه خدا ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 147