پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رافعی ، مصطفی صادق ، 1880 - 1937م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صادق الرافعی ، مصطفی؛ مصطفی صادق الرافعی؛ مصطفی صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن احمد بن عبد القادر الرافعی

مشخصات فردی

نام: مصطفی

نام پدر: صادق بن عبدالرزاق

لقب: رافعی

تاریخ ومحل تولد: 1298ق، بهیتم درطرابلس

تاریخ ومحل وفات ودفن: 1356ق، طنطادرمصر

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

ادیب، شاعر

آثارعلمی

دیوان شعر، تاریخ آداب العرب، اعجازالقرآن، حدیث القمر، المساکین، تحت رایةالقرآن، رسائل الاحزان، علی السفود، وحی القلم، دیوان النظرات، السحاب الاحمر، المعرکة، اوراق الورد

زندگی سیاسی واجتماعی

مخالفت بانواندیشان به رهبری طه حسین

منابع

  • الاعلام
  • الموسوعةالعربیةالعالمیة