پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:آیه راسخین.

اصطلاح‌نامه

اعم

کلمات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه راسخان در علم به زیرصفحه راسخان در علم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 6
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 59
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 31، 33، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41