پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رازی ، احمد بن محمد ، - 631ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الفضائل احمد الرازی؛ احمد بن محمد بن المظفر بن المختارالرازی

مشخصات فردی

نام: احمد

نام پدر: محمدبن مظفر یا محمدبن احمدبن مظفر

لقب: رازی، بدرالدین رازی حنفی

تاریخ ومحل تولد: ، ری

تاریخ ومحل وفات ودفن: 631ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

مفسر، محدث، ادیب، شاعر

استادان

ابوالیمن کندی، ابوالمنعم بن عبدالله

شاگردان

جمشیدبن یهوذا، و…

سفرهای علمی

دمشق محضرابوالیمن کندی ومحمدبن موهوب و… ، روم برای قضاوت وتدریس

آثارعلمی

اذکارالقرآن، الاستدراک، فضائل القرآن، لطائف القرآن، المقامات، مباحث التفسیر، ذخیرةالملوک، حجج القرآن

زندگی سیاسی واجتماعی

تدریس تفسیرقرآن درجامع دمشق، قاضی ومدرس دربلادروم

منابع

  • هدیةالعارفین
  • لغت نامه دهخدا
  • الاعلام
  • طبقات المفسرین
  • فهرست مستنداسامی مشاهیرومؤلفان