پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب ولادت ( فقه )، احکام زن، استبداد ( انفرادی )

وابسته

زایمان، قابلگی زن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 309
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 250