پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن، محرمات آشامیدن

وابسته

خوردن از ظرف غصبی، ظرف غصبی

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 179
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه (159-160)