پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آسیب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صدمات، صدمه

اعم

افعال ( فقه )

اخص

آفت، اضرار، تلف، خرابی، سوختگی، ضرر ( فقه )

وابسته

ضمان بالمعنی الاعم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آسیب به زیرصفحه آسیب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 129