پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد از آداب اعم از واجبات مستحبات مکروهات و محرمات است.

اعم

آداب ( رفتار شایسته )، احکام قصاص ( فقه )

اخص

محرمات قصاص، مستحبات قصاص، واجبات قصاص

وابسته

اجرای قصاص ( فقه )، قصاص ( عقوبت )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 310